Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Tructiepsv388. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn cho mục đích cá nhân hóa và nhận dạng.
Số liên lạc: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn cho mục đích liên lạc, đặc biệt nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua:

Biểu mẫu liên hệ: Khi bạn tự nguyện cung cấp tên và số điện thoại liên hệ của mình thông qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”.

Mục đích Thu Thập dữ Liệu:

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ nhằm mục đích liên lạc và trả lời các câu hỏi được gửi qua phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Đồng ý:

Bằng cách cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của mình như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Bảo Mật dữ Liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

Chia sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu.

Cookie và Công Nghệ Theo dõi:

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác trên trang web của mình.

Truy Cập và Kiểm Soát:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin được cung cấp trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Quyền Riêng tư Của Trẻ em:

Trang web của chúng tôi không hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Thay đổi Chính sách Quyền Riêng Tư:

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi đăng chính sách sửa đổi trên trang này.

tructiepsv388.org ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu